Optredens

Onze balletschoolleerlingen zijn nooit verplicht tot deelname.

Trouwens, alleen de choreografe, eventueel in samenspraak met de organisator en/of regisseur van de productie, bepaalt wie en met welk programmanummer iemand voor een optreden in aanmerking komt.

 

Tijdens de lessen wordt echter voortdurend een ‘repertoire’ opgebouwd in het vooruitzicht van geplande of verhoopte optredens, en dat in toenemende mate met het verhogen van het bereikte niveau bij de kandidaten.

Voor balletschool-recitals wordt dan ook gestreefd naar een maximale inzet van  ALLE leerlingen.

 

Wie zich echter niet bereid kan verklaren om met zekerheid aan opvoeringen op verplaatsing deel te nemen, de soms daaraan verbonden extra-repetities inbegrepen, gelieve dat ruim op voorhand te melden.
Het zoeken naar ‘last-minute invallers’ is vaak onbegonnen werk en schaadt het vertrouwen van de organisators in de balletschool.

 

Gefundeerde afwezigheden zoals ziekte (met doktersattest),
ongeval of onverwachte beroepsverplichtingen worden
zo vlug mogelijk (indien mogelijk op voorhand) aan de directie gemeld.