Meer info...

Herinschrijving bestaande leden

Downloaden

Nieuwe inschrijvingen 17-18

Downloaden

EXTRA BERICHTJE AANGAANDE DE ZATERDAGLESSEN DANSJAAR 2017-2018

Downloaden

 
 
 
 
 
 
 
haartooi
theater, show, haartooi
 

Bijdrageberekening

 

 1. De bijdrage bestaat uit:
  1. een verplichte jaarbijdrage, te betalen bij elke (her)inschrijving. Die omvat : de administratiekosten, de verzekering tijdens de lessen maar ook tijdens de verplaatsingen naar en van de studio (*) en de aansluiting bij vzw ‘Jeugd en Dans’.

   (*) Bij het maken van een omweg tijdens de verplaatsing of bij het verlaten van het leslokaal tijdens de activiteit (voor een boodschap bijvoorbeeld) is de leerling uiteraard niet verzekerd.

  2. twee semestriële lesgeld-bijdragen, berekend op 16 lesweken elk en gekoppeld aan het aantal minuten per week van het gekozen lespakket, tapdans niet meegerekend. (ZIE PRIJSLIJST)

 2. Bij afwezigheden :
  1. wegens fysieke ongeschiktheid van minstens 2 weken (ziekte of ongeval) wordt de lesgeld- bijdrage aangepast na voorlegging van een doktersattest.
  2. wegens stages of beroepsverplichtingen van hogeschool- en universiteitsstudenten of werkenden wordt de lesgeld-bijdrage aangepast indien de afwezigheid vooraf gemeld werd aan de directie.
   P.S. – Komen niet in aanmerking : verjaardagsparty's en familie-bijeenkomsten, babysitting en weekend-jobs, schooluitstappen of -reünies, privé-reizen en dergelijke.
  3. wegens co-ouderschap kan een speciale regeling getroffen worden na aanvraag bij schoolaanvang.
 3. Bij stopzetting (onmiddellijk te melden wegens de verzekering) :
  blijft de lesgeld-bijdrage verschuldigd zolang de stopzetting niet officieel meegedeeld wordt. De aldus opgebouwde rekening wordt alsnog nagevorderd. Bij stopzetting midden een semester blijft de bijdrage sowieso verworven, behalve in het geval van overmacht.

 

Prijslijst 2017 - 2018

 

 A. Jaarbijdrage : (inclusief verzekering en aansluiting bij ‘Jeugd en Dans’ vzw)
    - bij inschrijving vanaf het eerste semester = € 30,00
    - bij inschrijving vanaf begin januari = € 25,00
    - bij inschrijving vanaf het tweede semester = € 20,00
 

B. Semestriële bijdrage :

(samengesteld uit een vast basisbedrag
+ berekening per gevolgde cursustijd
en voor 16 lesweken)

zie punt C. voor tapdansbijdrage
Opties financiële tussenkomsten verder onderaan deze pagina!

 

Min/week 1ste gezinslid jongens & 2 de gezinslid (°)
60' € 132
€ 105,60
75' € 148,50 € 118,80
90' € 165

€ 132 

105' € 181,50

€ 145,20 

120' € 198

€ 158,40

135' € 214,50 € 171,60
150' € 231 € 184,80
165' € 247,50 € 198
180' € 264 € 211,20
195' € 280,50 € 224,40
210' € 297 € 237,60
225' € 313,50 € 250,80
240' € 330 € 264
255' € 346,50 € 277,20
270' € 363 € 290,40
285’ € 379,50 € 303,60
300’ € 396 € 316,80
315’ € 412,50
€ 330
330’    € 429
€ 343,20
345’ € 445,50
€ 356,40
360’    € 462 € 369,60

 

 voorbeeld prijsberekening:
cursus 2 + 10 = 75' + 60' = 135' > € 214.50 + €30 jaarbijdrage bij inschrijving vanaf het eerste semester.
Een volledig jaar bedraagt dus € 214.50 x 2 + € 30

 

(*) een 2de gezinslid is elk bijkomend gezinslid met het kleinste lessenpakket (bijvoorbeeld een zusje of broertje)

 

Private lessen: Prijzen in onderling overleg, gelieve ons hiervoor via mail te contacteren

 

C. Tapdans :
Met afstempelkaart voor 10 lessen, geldig over de dansjaren heen

verminderde prijs voor wie reeds 180' andere cursussen volgt

  eerste lid tweede gezinslid
30' € 31  / € 30  € 24.80  / € 24
45' € 44 / € 40  € 35.20  / € 32
60'  € 57 / € 51 € 45.60  / € 40.80

 

 

D. Volwassenen cursussen 19 & 20
   
ev. kan er per 4 lessen geregeld worden> € 50,00 jaarbijdrage ook te betalen

 

E. Variërende prijs voor cursussen 7 & 18 apart blad///

 

 

 

Repetitieklassen zijn in principe niet betalend!!


N.B. Wie de toelating heeft om de semestriële bijdrage te spreiden doet dat op voorwaarde dat alle betalingen betreffende het 1-ste semester gebeuren vóór 31/12 en die betreffende het 2-de semester voor het einde van het lopende dansjaar.

 

Mogelijke financiële tussenkomsten

 1. vanwege Dienst Sport Oostende :
  Daar de balletschool erkend wordt door de Stedelijke Sportdienst verleent het Oostendse Stadsbestuur een jaarlijkse tussenkomst van € 10,00 aan iedere Oostendse jongere t/m 19 jaar die bij ons is aangesloten. (N.B. – Slechts één sportaansluiting per jongere komt in aanmerking.)
  Aanvraag vanaf 01/08 t/m 31/10 gebeurt digitaal via www.oostende.be/sport

 2. vanwege uw Mutualiteit (= Ziekenfonds) : Aanvraagformulieren daarvoor haalt u bij uw mutualiteit en bezorgt die, ingevuld en voorzien van een klevertje, aan de balletschool, waar ze op geregelde tijdstippen verder behandeld worden.

 3.  vanwege Sportkans: Sportdienst en balletschool samen kunnen ook tussenkomen in het lesgeld van minderbegoede Oostendse jongeren t/m 19 jaar. Daartoe:
  a. doe je vanaf 01.06 t/m 12.10 een aanvraag in ‘De Wegwijzer’ Huis van het kind tweede
  verdieping, Edith Cavellstraat 54-56 bus 4 in Oostende.
               dewegwijzer@oostende.be        //      059/59.20.15
  Zitdagen: maandag (14u00 – 17u00), donderdag (16u00 – 19u00) en vrijdag (09u00 – 12u00)

  b. betaal je bij aansluiting aan de balletschool een deelnemingsbijdrage van €15,00.
  Tijdig aanvragen is absoluut noodzakelijk: het aantal plaatsen is beperkt.

Uniform

 

 • Tweedehands-kledij:
  d.i. onberispelijk gewassen uniformstukken en/of tapschoenen, duidelijk leesbaar voorzien van de naam van de binnenbrenger. Balletpantoffels, pointes en balletkousen worden in dank aanvaard maar blijven in eigen beheer; de overige stukken krijgen een verkoopprijs opgekleefd.

Binnenbrengen en aankopen van tweedehands kledij kan enkel op afspraak balletschoolrosedivry@skynet.be OF 059/70.63.87

 

Alle aankopen zijn cash te betalen. Dat bedrag gaat integraal naar de ‘binnenbrenger’.

 

Schoolverlaters dienen zelf de verkoop van hun binnengebrachte stukken op te volgen.

 

  

 • Nieuwe balletuitrusting

  (BALLETUNIFORM-/PRIJSLIJST OP AANVRAAG)    
 •  
 • O p g e l e t  a.u.b.>>>>>>Dansjaar ‘17/’18: wijziging bestelwijze!     

 • Speciaalzaak ‘Maillots Pavlova’ blijft onze vaste leverancier van dansmateriaal, maar alle bestellingen zullen voortaan door een vrijwillig medewerker worden opgenomen, op de balletschool. 

 • Eerste aankoopmomenten (gelieve uw kind niet uit de les te halen hiervoor)

 • woensdagen 6/09 + 13/09 + 27/09 + 11/10 van 16u-19u30    
 • vrijdag 1/09 van 19u-21u                                                                         
 • zaterdagen 02/09 + 16/09 van 10u30-12u

  WIE KAN, BESTELT BEST VOOR AANVANG V/D LESSENREEKSEN

  ++Hou er tevens rekening mee dat niets veelvuldig op de balletschool in voorraad zal zijn++ (en wie in Brugge gaat bestellen, moet dat ook ginds afhalen—ginds gelden echter ook andere voordeelregelingen)
  De betaling gebeurt in contanten bij bestelling. Bestelde artikelen worden ook pas met de cursist meegegeven als de betaling ervan in orde is.  

  >>Sportkansers leggen best vooraf hun verlangens voor aan de directie (worden ook eerst bediend aangaande 2-de handsmateriaal, indien geen getreuzel)
  >>>Volwassenen hebben eerder vrije keuze.

 • Latere bestellingen moeten gegroepeerd kunnen worden ook, dus zal er vervolgens gewerkt worden met aanvraagformulieren voor opnamedatum van bestelling (te verkrijgen en af te geven aan de onthaaldame.